ฝึกอบรมดำน้ำพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเล

จุดประสงค์ฝึกอบรมดำน้ำพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเล

วัตถุประสงค์ของการเปิดโครงการฝึกอบรมดำน้ำ เพื่อให้ความรู้ สามารถปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ใต้น้ำอย่างปลอดภัย รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการศึกษาดำน้ำใต้ทะเลลึก เพิ่มจำนวนนักดำน้ำเพื่อศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล
หลังจากอบรมจนครบหลักสูตรแล้วประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมด
- สามารถสำรวจใต้น้ำได้ ทั้งในทะเลตื้นและทะเลลึก โดยรู้วิธีปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
- สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆในระหว่างเราปฏิบัติภารกิจ
- มีความรู้ในการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
- รู้จักการดำรงชีวิตของสัตว์ใต้ทะเล และ ประเภทของสัตว์ประเภทต่างๆได้ดียิ่งขึ้น
- ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการฝึกอบรมครั้งนี้แน่นอน