แหล่งความรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็ม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มของเรานั้น ภายในเราได้แบ่งประเภทไว้ 2 ส่วน คือ 1.สถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม 2.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล งั้นเรามาดูรายละเอียดต่อกันเลย – 1.สถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ซึ่งเราจะจัดแสดงความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตว่ามีที่อยู่แบบไหนกันบ้าง ในน่านน้ำของไทย จะแบ่งออกได้ 7 ลักษณะความเป็นอยู่มีดังนี้ o ปลาที่อาศัยอยู่บนแนวปะการัง o สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตที่มีสภาวะน้ำขึ้นน้ำลง o สัตว์น้ำเค็มที่ไม่มีกระดูกสันหลัง o สิ่งที่มีชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ o ปลาที่มีรูปร่างแปลกๆและปลามีพิษเป็นต้น…