จุดประสงค์ฝึกอบรมดำน้ำพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเล

วัตถุประสงค์ของการเปิดโครงการฝึกอบรมดำน้ำ เพื่อให้ความรู้ สามารถปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ใต้น้ำอย่างปลอดภัย รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการศึกษาดำน้ำใต้ทะเลลึก เพิ่มจำนวนนักดำน้ำเพื่อศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล หลังจากอบรมจนครบหลักสูตรแล้วประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมด – สามารถสำรวจใต้น้ำได้ ทั้งในทะเลตื้นและทะเลลึก โดยรู้วิธีปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง – สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆในระหว่างเราปฏิบัติภารกิจ – มีความรู้ในการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล – รู้จักการดำรงชีวิตของสัตว์ใต้ทะเล และ ประเภทของสัตว์ประเภทต่างๆได้ดียิ่งขึ้น – ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการฝึกอบรมครั้งนี้แน่นอน      

แหล่งความรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็ม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มของเรานั้น ภายในเราได้แบ่งประเภทไว้ 2 ส่วน คือ 1.สถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม 2.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล งั้นเรามาดูรายละเอียดต่อกันเลย – 1.สถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ซึ่งเราจะจัดแสดงความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตว่ามีที่อยู่แบบไหนกันบ้าง ในน่านน้ำของไทย จะแบ่งออกได้ 7 ลักษณะความเป็นอยู่มีดังนี้ o ปลาที่อาศัยอยู่บนแนวปะการัง o สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตที่มีสภาวะน้ำขึ้นน้ำลง o สัตว์น้ำเค็มที่ไม่มีกระดูกสันหลัง o สิ่งที่มีชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ o ปลาที่มีรูปร่างแปลกๆและปลามีพิษเป็นต้น…

พาเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พังงา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา มีทั้งหมดอยู่ 9 เกาะด้วยกัน เป็นหมู่เกาะที่ดังไปทั่วโลก มีความงดงามน้ำทะเลเป็นสีฟ้าใสและหาดทรายสีขาวสะอาด จึงนิยมเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับดำน้ำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าจัดอันดับก็ถูกยกย่องกว่าสวยงามเป็นอันดับต้นๆของโลก เกาะสิมิลัน มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะแปด” เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของในบรรดาหมุ่เกาะ เป็นเกาะที่มีลักษณะเหมือนเกือกม้า เมื่อเราได้สัมผัสหาดทรายบนชายหาดแล้วนุ่มมาก น้ำทะเลที่ใสสีฟ้าน่าลงไปเล่นน้ำ และยังมีปะการังหลายชนิด เช่น ปะการังใบไม้ ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังดอกเห็ด เป็นต้น นอกจากนี้แล้วภายในน้ำยังมีสัตว์ทะเลสีสันสวยงามที่อยู่อาศัยมากมาย อย่างเช่น…